Aptek.2017.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/14/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego"

Na podstawie § 9 "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", stanowiącego załącznik do uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VI/26/2012 z dnia 13 września 2012 r., Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Potwierdza się przyznanie tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego" osobom i podmiotom wymienionym w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

I. OIA CzęstochowaIII. OIA KatowiceIV. OIA Szczecin
1. mgr farm.

Przemysław Orlikowski

1. dr n. przyr.

Kazimiera Klementys

1. mgr farm. Jerzy Waliszewski
II. OIA Poznań2. mgr farm. Mariusz LangerV. OIA Warszawa
1. mgr farm. Dorota Gizala-Marcinkowska1. mgr Farm. Krzysztof Świgoniak