Akt korporacyjny

Sędz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach, skierowanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Nr GMS-WP-173-169/17, nie zgłasza uwag do jego treści.