Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.6.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, nie zgłasza uwag do jego treści.