Sędz.2017.7.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lipca 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (w wersji ze sprawozdania komisji, zawartego w druku nr 1760), nie zgłasza uwag do jego treści.