Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.6.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o sporcie, nie zgłasza uwag do jego treści.