Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznozawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 16 listopada 2017 r., postanowiła nie zgłaszać uwag do projektu.