Akty korporacyjne

Lekarz.2020.5.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2020 r.

STANOWISKO Nr 45/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zapewnieniu bezpłatnych maseczek ochronnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zapewnieniu bezpłatnych maseczek ochronnych, o którym poinformował Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Dariusz Salamończyk pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: SPS-WP-173-77/20, pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapewnienie bezpłatnych maseczek ochronnych umożliwi ujednolicenie stosowania danego rodzaju maseczek oraz zapewni dostęp do jednakowej ochrony osobistej dla wszystkich obywateli.

Prezydium zwraca uwagę, że wspomniane w art. 3 projektu ustawy rozporządzenie zostało uchylone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 z późn. zm.), a to z kolei zostało uchylone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792). W związku z powyższym w art. 3 projektu ustawy należałoby zaktualizować podstawę prawną obowiązku zakrywania ust i nosa.