Poparcie stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.11.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 57/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek, popiera postulaty zawarte w przedmiotowym stanowisku.