Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 28/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie podwyższenia stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne

Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia podwyższenie stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne wynikające z treści ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 grudnia 2017 r.

Podwyższenie stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne ze stawki 8% do stawki podstawowej 23% będzie miało istotne konsekwencje dla wysokości wydatków pacjentów na wyroby medyczne.

Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia przewidziany w przedmiotowej ustawie 7-dniowy termin wejścia w życie. Podatnicy, w tym również prowadzący działalność gospodarczą płatnicy podatku VAT, nie powinni być zaskakiwani zmianami obciążeń fiskalnych. Zwiększenie obciążeń fiskalnych powinno być dokonywane z zastosowaniem odpowiednio długiego okresu vacatio legis, umożliwiającego przedsiębiorcom dokonanie niezbędnych korekt planów finansowych.