Akty korporacyjne

RGSW.2005.11.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr 212/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 listopada 2005 r.
dotycząca pisma DSW-2-JB-0412-1.15.3/05 Ministra Edukacji i Nauki w sprawie utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie