Akty korporacyjne

Podat.2019.3.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 22/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie organizacji przez Krajową Radę Doradców Podatkowych Konferencji pt. "Doradztwo podatkowe w e-gospodarce. Jak wykorzystać rewolucję cyfrową i nie przespać okazji?"

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zorganizować konferencję pt. "Doradztwo podatkowe w e-gospodarce. Jak wykorzystać rewolucję cyfrową i nie przespać okazji" w dniu 10 kwietnia 2019 r., w Centrum Konferencyjne IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa.
§  2.  Odpłatność za udział w Konferencji wynosić będzie 30 zł brutto od każdego uczestnika.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych dopuszcza możliwość uczestnictwa i partycypowania w kosztach organizacji konferencji przez podmioty komercyjne, z możliwością prezentacji ich produktów.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.