Opiniowanie przez RGSW wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

Akty korporacyjne

RGSW.2010.4.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 35/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie opiniowania przez RGSW wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki