Opinia Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wsparcia budowy zespołów badawczych przez młodych naukowców "Lider", realizowany na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 789).

Akty korporacyjne

KRD.2008.6.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2008 r.

OPINIA
KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
Warszawa z dnia 22.06.2008
na temat Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wsparcia budowy zespołów badawczych przez młodych naukowców "Lider", realizowany na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 789);

Krajowa Reprezentacja Doktorantów uważa, że idea tworzenia programów skierowanych do młodych pracowników nauki odpowiada na aktualne zapotrzebowanie środowiska doktorantów i doktorów. Kraje Unii Europejskiej oraz USA już od wielu lat korzystają z podobnych projektów, często pozyskując polskich naukowców do ich realizacji. Tego typu praktyki sprawiają, że wzrasta liczba młodych zdolnych naukowców emigrujących z Polski. Inicjatywy mające na celu stworzenie interesujących perspektyw rozwoju naukowego i pracy badawczej połączonej z adekwatnym do kwalifikacji wynagrodzeniem, mogą stać się powodem, który zatrzyma zdolnych, młodych polskich doktorantów i doktorów w naszym kraju.

Analizując poszczególne punkty założeń Programu Lider, wydaje się istotnym konieczność doprecyzowania punktu 4 Warunków uczestnictwa, a dokładnie sformułowania "projekt badawczy" (jak szeroko należy rozumieć to pojęcie mając na uwadze różnorodność zakresu prac badawczych prowadzonych na uczelniach).

Bardzo ważnym aspektem jest także staranny dobór recenzentów. Mając na celu obiektywną ocenę wniosków oraz często wąską specyfikę projektów badawczych, należy zwrócić uwagę na to, aby co najmniej jeden z recenzentów był związany z branżą, z jakiej pochodzi aplikujący Lider. Pozwoli to oceniającemu lepiej zrozumieć założenia projektu oraz ideę badań.

Wydaje się wskazanym stworzenie specjalnej platformy internetowej, która pozwoliłaby zwiększyć kontakt pomiędzy Liderami a potencjalnymi współpracownikami, czy też instytucjami goszczącym, na której każdy z Beneficjentów mógłby umieścić informacje o planowanym lub realizowanym projekcie oraz oferty i propozycje współpracy na innych jednostek, doktorów czy doktorantów.

Najważniejszym zagadnieniem, na którą NCBIR, powinno zwrócić uwagę jest promocja samego Programu Lider wśród kadry naukowej. Należy położyć duży nacisk na współpracę z np. Biurami Karier, które istnieją na niektórych uczelniach oraz organizacjami doktorantów i młodych doktorów. Informacja o Programie powinna trafić do jak największej liczby osób, poprzez prasę, radio, telewizję oraz portale internetowe, szczególnie te skupiające doktorantów i doktorów.

Obserwując funkcjonowanie programów realizowanych przez NCBiR należy także wierzyć w to, że Program Lider okaże się skutecznym projektem o klarownych zasadach dokumentacji, co zachęci młodych doktorów do aplikacji.

Krajowa Reprezentacja doktorantów wyraża pozytywną opinię dotycząca przedłożonych nam założeń konkursu na projekty w ramach Programu LIDER.

Zaopiniował

lek. dent. Maciej Marcinowski

Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

ul. Polna 50, pokój 601 00-644 Warszawa

Tel: (+48) 22 234 58 21 Faks: (+48) 22 234 58 22

www. krd.org.pl sekretariat.krd@wp.eu

Warszawa 22.06.2008

Prof. Bogusław Smólski

Dyrektor

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4 00-546 Warszawa

W załączniku przesyłam opinie Krajowej Reprezentacji Doktorantów dotyczącą Programu Lider.