Ogłoszenie konkursu do Prezydium XIX. Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Akty korporacyjne

KRD.2022.11.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA Nr 62/2022
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu do Prezydium XIX. Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązującego na mocy decyzji z dnia 15 grudnia 2021 r., uchwala, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się konkurs do Prezydium XIX. Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
§  2. 
Protokół z głosowania w trybie elektronicznym w sprawie ustalenia zasad dla kandydatów do Prezydium XIX. Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  3. 
Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK