Akty korporacyjne

Lekarz.2006.1.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 15
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 7 stycznia 2006 r.
w sprawie odliczeń podatkowych

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do wystąpienia do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadzenie możliwości odliczenia od dochodów stanowiących podstawę opodatkowania kosztów obowiązkowego kształcenia podyplomowego i obowiązkowych składek na rzecz przynależności do samorządu zawodowego.
Przewodniczący:

Andrzej Sawoni /-/

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Matyja /-/

Włodzimierz Bednorz /-/

Andrzej Kunkel /-/

Ryszard Golański /-/

Jerzy Mazur /-/

Jacek Podolski /-/

Ryszard Majkowski /-/

Sekretarze:

Jolanta Orłowska-Heitzman /-/

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska /-/

Krystyna Małecka /-/

Medard Lech /-/

Zygmunt Źiółkiewicz /-/

Ewa Szpindor /-/

Jolanta Szczurko /-/