Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.11.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2023 r.

STANOWISKO Nr 74/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 31), przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Zdrowia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pana Bartosza Arłukowicza z dnia 24 listopada 2023 roku (znak: ZDR.0140.2.2023) nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu, z zastrzeżeniem konieczności zmiany art. 2 projektu ustawy w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.