Obowiązek przekazywania przez uczelnie danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Akty korporacyjne

KRASP.2016.6.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie obowiązku przekazywania przez uczelnie danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego

Dokument nr 50/VI

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z zaniepokojeniem przyjęło objęcie uczelni - na podstawie art. 193 par. 1 Ordynacji podatkowej - obowiązkiem przekazywania danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego (JPK) od dn. 1 lipca 2016 r.

Przekazywanie danych w wymaganej formie wymaga odpowiedniego dostosowania systemów informatycznych, co w ww. terminie nie jest możliwe. W związku z tym apelujemy o objęcie uczelni obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK począwszy od dn. 1 stycznia 2017 r., kiedy to obowiązek ten będzie powszechny.

Wnioskujemy ponadto o zwolnienie przez Ministra Finansów uczelni z obowiązku rejestrowania wszystkich pozycji z faktur zakupowych.

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów struktury plików odnoszą się bardziej do przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę materiałową, np. marketów spożywczych czy zakładów produkcyjnych, niż do uczelni, których programy księgowe nastawione są na rzetelne dokumentowanie całkowicie odmiennego profilu działalności, tj. badań naukowych i działalności dydaktycznej, według źródeł finansowania, ze szczególnym naciskiem na wyodrębnienie rodzajów kosztów i działalności finansowanych ze środków publicznych. Uczelnie nie są więc w stanie spełnić obowiązku rejestrowania wszystkich pozycji z faktur zakupowych bez poniesienia znacznych nakładów na infrastrukturę informatyczną i istotnego zwiększenia zatrudnienia. Ponoszenie tych dodatkowych kosztów nie wydaje się racjonalne w kontekście niedofinansowania szkolnictwa wyższego.