Nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

Akty korporacyjne

RGSW.2004.7.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 108/2004
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 lipca 2004 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą