Niewystarczający poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Akty korporacyjne

KRASP.2021.12.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA PREZYDIUM KRASP
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich popierając postulaty zawarte w Stanowisku nr 31/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz w dokumentach Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, a także starania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP mające na celu realizację uzgodnionego w 2018 roku wzrostu wynagrodzeń uważa za konieczne:

1. zwaloryzowanie subwencji, biorąc pod uwagę wysoki poziom inflacji rzutujący na zwiększone koszty działalności uczelni i instytutów naukowych

2. podniesienie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.