Nieuczciwa konkurencja.

Akty korporacyjne

Aptek.2005.3.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2005 r.

STANOWISKO
NRA
z 30 marca 2005
roku w sprawie nieuczciwej konkurencji

W związku z licznymi informacjami o negatywnych zjawiskach towarzyszących działalności aptek w Polsce, Naczelna Rada Aptekarska oświadcza, że:
-
dochody przedsiębiorców, pochodzące ze sprzedaży leków powinny być uzyskiwane z zakupu lub ze sprzedaży asortymentu i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej leków i usług,
-
czynem nieuczciwej konkurencji jest bezpłatne lub po zaniżonej cenie rozdawanie towaru w celu wyeliminowania z rynku innych przedsiębiorców,
-
czynem nieuczciwej konkurencji jest taka sprzedaż towaru i usług, która jest połączona z przyznaniem wszystkim lub niektórym nabywcom nieodpłatnej premii w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży,
-
czynem nieuczciwej konkurencji jest świadoma reklama leków wydawanych z apteki na podstawie recepty lekarskiej oraz wszelkie czynności związane z zachęcaniem pacjenta do ich zwiększonego zakupu,
-
nie jest właściwe postępowanie mające na celu zmuszanie osób trzecich do bojkotu innych przedsiębiorców,
-
uważa się za niewłaściwe, uczestnictwo przedsiębiorców prowadzących apteki w tzw. programach lojalnościowych, łamiących zasady uczciwej konkurencji.

Mając powyższe na uwadze, Naczelna Rada Aptekarska przypomina i zaleca członkom samorządu zawodowego aptekarzy bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących konkurencji na rynku dystrybucji leków oraz zasad spisanych w kodeksie etyki aptekarza. W uzasadnionych wypadkach aptekarz będzie zobowiązany do złożenia stosownych wyjaśnień przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i sądem aptekarskim.