Nadanie Społecznej Akademii Nauk statusu uczelni członkowskiej KRASP.

Akty korporacyjne

KRASP.2018.6.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania Społecznej Akademii Nauk statusu uczelni członkowskiej KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), działając na podstawie § 5 ust. 3 oraz § 7 ust. 1 Statutu KRASP, po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Społecznej Akademii Nauk oraz opinią komisji powołanej do oceny tego wniosku, postanawia nadać Społecznej Akademii Nauk status uczelni członkowskiej KRASP.