Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 135/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania sali konferencyjnej w Naczelnej Izby Lekarskiej imienia Prof. Stanisława Leszczyńskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Sali konferencyjnej nr 7 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej nadaje się imię Profesora Stanisława Leszczyńskiego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.