Minimum kadrowe na profilu praktycznym.

Akty korporacyjne

KRPSZ.2016.9.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr 102/2016
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 16 września 2016 roku
w sprawie minimum kadrowego na profilu praktycznym.

Na podstawie § 17 Statutu Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

uchwala się co następuje:

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) docenia działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) na rzecz obniżenia minimum kadrowego na profilu praktycznym.

W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, jakości kształcenia uważamy, że obniżenie minimum kadrowego do jednego dr. habilitowanego przy warunku podstawowego miejsca pracy jest inicjatywą zbyt radykalną. W procesie dydaktycznym szkoły wyższej istotna jest relacja między wykładowcą-mistrzem a studentem, którą pragniemy utrzymać i wzmacniać. Przy jednym dr. habilitowanym byłoby to bardzo trudne. Ponadto zatrudnienie dr. habilitowanego w podstawowym miejscu pracy nie jest łatwe, często niemożliwe w odniesieniu do konkretnego kierunku.

Proponujemy rozwiązanie alternatywne. Obok zapisu "dr habilitowany w podstawowym miejscu pracy" dołączyć "lub dwóch dr. habilitowanych w dodatkowym miejscu pracy". Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe mają na względzie kształcenie własnej kadry i zatrudnianie w podstawowym miejscu pracy. Jest to jednak proces niełatwy, wymagający czasu i nakładów na polską naukę.