Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

STANOWISKO Nr 3
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy przypomina, że niezmiennie postulatem samorządu lekarskiego jest ustanowienie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej oraz dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.