Akty korporacyjne

Sędz.2012.11.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 listopada 2012 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych do ubiegania się o stanowisko sędziego.

W związku z informacjami o zamiarze wprowadzenia studiów prawniczych drugiego stopnia, Krajowa Rada Sądownictwa jednoznacznie krytycznie ocenia ten zamiar, niezależnie od czasu ich trwania; 2-3 lata. Przede wszystkim jego realizacja oddali perspektywę stworzenia sensownego systemu jednolitego i spójnego kształcenia prawników, opartego na zasadzie równoważenia nauczania teorii prawa z praktycznym jego zastosowaniem. Zmiany ustawodawcze wymagają odpowiedniego przygotowania teoretycznego absolwentów studiów prawniczych, którzy przy studiach drugiego stopnia nie będą właściwie przygotowani do samodzielnej interpretacji przepisów prawa i w związku z tym wykonywania zawodów prawniczych.

Przez 2-2,5 roku można przekazać studentom i wyegzekwować od nich co najwyżej bardzo ogólne encyklopedyczne wiadomości z poszczególnych dziedzin prawa. W przypadku realizacji koncepcji studiów prawniczych drugiego stopnia Krajowa Rada Sądownictwa będzie apelowała do Ministra Sprawiedliwości o znaczące podniesienie wymagań kwalifikacyjnych od kandydatów na aplikacje prawnicze. Ponadto będzie proponowała rozważenie wprowadzenia minimum programowego dla kandydatów ubiegających się o stanowiska sędziowskie.