Akty korporacyjne

Adwok.2017.9.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 26/2017
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 16 września 2017 r.
o kosztach postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim

Na podstawie art. 58 pkt. 3 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:
1. Wysokość kosztów postępowania obciążających adwokata, któremu udzielono upomnienia dziekańskiego nie może być wyższa niż 500 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl w zakładce Przepisy adwokackie.