Konieczność zmiany przepisów dotyczących warunków stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni.

Akty korporacyjne

KRASP.2018.6.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących warunków stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z niepokojem przyjmuje pojawianie się, odmiennych od dotychczas stosowanych, interpretacji dotyczących warunków stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu (KUP) przez nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni.
Zarówno przepisy podatkowe, jak i powszechnie znane, stosowane przez uczelnie sposoby wyliczania KUP oparte na procentowym wskaźniku udziału honorariów w wynagrodzeniach, od wielu lat były niezmienne. Reinterpretacja przepisów prawa, w praktyce uniemożliwiająca stosowanie 50-procentowych KUP do wynagrodzeń nauczycieli akademickich, wywołuje ryzyko podatkowe na wielką skalę dla uczelni i ich pracowników, zwłaszcza gdyby nowe interpretacje miały być stosowane wstecz do wynagrodzeń wypłacanych w poprzednich latach. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania i może prowadzić do bankructwa uczelni oraz upadłości osób fizycznych - pracowników.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polsk uważa, że dotychczasowa praktyka ustalania przez uczelnie udziału 50-procentowych KUP, zakładająca:

-
określanie wysokości KUP jako odsetka wynagrodzenia pracownika,
-
stosowanie tak określonych KUP do odprowadzania zaliczek na PIT,

jest właściwa i zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pilne i skuteczne doprowadzenie do takiej zmiany przepisów, która wyeliminuje ryzyko podatkowe dotyczące wypłat wynagrodzeń obecnych i przeszłych.