Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 793/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie delegowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 283) oraz w zw. z § 21 ust. 3 pkt. 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje Panią Bożenę Zyburę, nr wpisu 02499, członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.