Delegowanie Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej na konferencję poświęconą zagadnieniom końca życia.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.2.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 25/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie delegowania Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej na konferencję poświęconą zagadnieniom końca życia

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Deleguje się kol. Marka Czarkowskiego, Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, na konferencję, której tematem będą zagadnienia końca życia, organizowaną przez Duńskie Towarzystwo "Umierać z Godnością" (NWE) we współpracy ze Światową Federacją Stowarzyszeń na Rzecz Prawa do Umierania, która odbędzie się w dniach 11-14 maj 2016 r. w Amsterdamie.
2.
Przeznacza się kwotę w wysokości 500 EUR (słownie: pięćset euro) na dokonanie opłaty rejestracyjnej.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.