Delegowanie przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych... - OpenLEX

Delegowanie przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania.

Akty korporacyjne

NIPIP.2020.10.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 października 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1855/VIIP/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 916 ze zm.), art. 48 ust. 1 i 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz uchwały nr 362/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia dyskusji i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej:
1)
Agnieszka Kais - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
2)
Urszula Olechowska - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,
3)
Stanisław Łukasik - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie,
4)
Katarzyna Florek - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy,
5)
Anna Czarnecka - 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku,
6)
Hanna Kamola - 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie,
7)
Marcin Michlewicz - 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu,
8)
Maria Matusiak - 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie,
9)
Anna Czarnecka - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ na Helu,
10)
Jarosław Czepczarz - 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu,
11)
Jacek Gawłowski - 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju,
12)
Małgorzata Zawirowska - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku,
13)
Małgorzata Hrycak - 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju,
14)
Cecylia Dolińska - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Białymstoku,
15)
Małgorzata Szwed - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Bielsku-Białej,
16)
Wioletta Budko - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie,
17)
Marzena Olszewska-Fryc - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni,
18)
Maria Danielewicz - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku,
19)
Wiesława Kandefer - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.
20)
Małgorzata Kufel - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu,
21)
Weronika Rozenberger - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie,
22)
Ewa Mikołajczyk - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kielcach,
23)
Ewa Wojciechowska - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu,
24)
Bożena Wojcikiewicz - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie,
25)
Jacek Wojciechowski - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie,
26)
Agnieszka Kałużna - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Łodzi,
27)
Tomasz Kaczmarek - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu,
28)
Małgorzata Sokulska - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu,
29)
Hanna Sposób - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Siedlcach,
30)
Maria Mazur - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Słupsku,
31)
Gabriela Hofman - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Stargardzie,
32)
Grażyna Kuszmar - Wojskowa Specjalistyczny Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Szczecinku,
33)
Jolanta Zagowałko - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie,
34)
Anna Maria Król - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świnoujściu,
35)
Tomasz Krzysztyniak - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu,
36)
Maria Mazur - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Ustce,
37)
Barbara Skulska-Salita - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie,
38)
Beata Baliszewska - Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SP ZOZ w Warszawie,
39)
Teresa Kosicka - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia "SpecLek" SP ZOZ w Warszawie,
40)
Krystyna Górecka - Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SP ZOZ w Warszawie.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.