Akty korporacyjne

Podat.2019.7.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 429/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz Komitetów CFE Tax Advisers Europe

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) dr. Mariusza Cieślę - Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP;
2) Annę Misiak - Wiceprzewodniczącą KRDP;
3) Michała Laskowskiego- Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP;
4) Mateusza Stańczyka- Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP; do udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz Komitetów CFE Tax Advisers Europe, które odbędą się w dniach 2-4 października 2019 r. w Turynie.
§  2.  Koszty uczestnictwa przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.