Apel w sprawie utrzymania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.5.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 maja 2022 r.

STANOWISKO Nr 1
XV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie utrzymania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Krajowy Zjazd Lekarzy uznaje za konieczne utrzymanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Pojawiające się od kilku lat propozycje likwidacji stażu należy uznać za wysoce nieuzasadnione. Staż podyplomowy jest w obecnym systemie kształcenia integralnym elementem edukacji lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiającym zdobycie umiejętności praktycznych. Aktualny program i przebieg studiów nie gwarantuje pełnego przygotowania do wykonywania zawodu lekarza. Lekarz i lekarz dentysta rozpoczynający staż posiada prawo wykonywania zawodu i jest partnerem dla swojego koordynatora/opiekuna w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, co pozwala mu na ocenę swoich predyspozycji, weryfikację oczekiwań i wybranie właściwej ścieżki specjalizacyjnej. Likwidacja stażu podyplomowego w obecnych uwarunkowaniach groziłaby istotnym obniżeniem jakości przygotowania lekarza do podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu, stwarzając tym samym potencjalne niebezpieczeństwo dla pacjentów jak i narażając młodych lekarzy na odpowiedzialność cywilną oraz karną.