Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 11
XIV KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Rady Ministrów

Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w zakresie dotyczącym autoklawów medycznych. Zmiana powinna polegać na zwiększeniu pojemności urządzeń podlegających dozorowi technicznemu z 2 dm3 do 23 dm3 w § 1 pkt 1 lit. a wymienionego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Autoklawy medyczne są wyposażone w nowoczesne systemy zapobiegające awariom, co wystarczająco zapobiega wypadkom przy użytkowaniu autoklawów. Badania techniczne i certyfikaty konieczne do dopuszczenia tych urządzeń na rynek są wystarczającym gwarantem ich bezpiecznej pracy.