Apel do Prezesa Rady Ministrów.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 8
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Prezesa Rady Ministrów

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apelują do Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze rozwiązanie problemów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne i ich rodziców, protestujących w gmachu Sejmu.

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, w pełni rozumiejąc sytuację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w imieniu których jest prowadzony protest w Sejmie, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne podjęcie rzeczowych rozmów zmierzających do zbliżenia stanowisk i rozwiązania problemu.