Apel do Ministra Zdrowia.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 16
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o utworzenie w Ministerstwie Zdrowia komórki organizacyjnej ds. stomatologii.