Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 5
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych w celu zapisania w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty prawa do urlopu szkoleniowego dla każdego lekarza w wymiarze 7 dni w roku.