Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 2
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o rozłożenie na etapy i przesunięcie w czasie obowiązku pełnego wdrożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do czasu przeprowadzenia udanego pilotażu potwierdzającego sprawność systemu.