KAAUM.2018.2.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 65/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: akredytacji World Federation for Medical Education

Na podstawie § 2 pkt 1) w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz wnioskiem z dnia 8 lutego 2018 r. (L.dz. 12/UKJKKL/2018) Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim i zapisami Rozdziału II Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Składa wniosek do Polskiej Komisji Akredytacyjnej o podjęcie działań mających na celu uzyskanie przez PKA akredytacji World Federation for Medical Education.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego KRAUM do przekazania Uchwały Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrowi Zdrowia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.