Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej zwrócił się do pracodawcy (Starosta) z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności w każdy wtorek tygodnia z powodu uczestniczenia w seminariach i wykładach na studiach doktoranckich. Zaznaczyć należy, iż dyrektor ten studia doktoranckie podjął z własnej inicjatywy.

Jakie podstawy prawne dają możliwość usprawiedliwienia przez pracodawcę dni nieobecności?

Czy za dni nieobecności dyrektor zachowa prawo do wynagrodzenia?

Jeśli nie, to w jaki sposób kwestia ta powinna zostać uregulowana zarówno pod względem formalnym (ewentualna zmiana warunków zatrudnienia, porozumienie) oraz pod względem finansowym (naliczenie potrącenia za dni nieobecności)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?