Czy w sytuacji kiedy na rachunek wpłynie dwa razy zapłata w ciągu jednego miesiąca można wystawić fakturę na poczet przyszłego miesiąca czy należy zwrócić wpłatę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ma zawartą umowę z firmą na wynajem miejsca pod tablicę reklamową. W umowie jest zapis, że faktury wystawiane są co miesiąc z terminem płatności do 10 każdego miesiąca.

Czy w sytuacji kiedy na nasz rachunek wpłynie dwa razy zapłata w miesiącu możemy wystawić fakturę na poczet przyszłego miesiąca (wystawione dwie faktury w miesiącu) czy powinniśmy zwrócić wpłatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX