Kto jest obowiązany do złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Za 2022 rok przychody wynosiły: 166.381.897,76 Za 2023 rok przychody wynosiły: 308 257 123,44 zł.

1. Czy w związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do złożenia za rok 2023 sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

2. Czy przychód za rok 2022, czy za rok 2023 bierze się jako podstawę przy ustaleniu, czy dany podmiot ma obowiązek złożyć sprawozdanie?

3. Czy przy ustalaniu obowiązku składania sprawozdania muszą być uwzględnione dwa warunki: u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro; którzy znaleźli się w zestawieniu opublikowanym przez Ministra Finansów w terminie do 30 września roku, za który składane jest sprawozdanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX