Czy pracownik socjalny OPS powinien złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożenia fałszywych zeznań?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik socjalny OPS powinien złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

Klient otrzymuje z OPS zasiłek stały, oraz jest wspierany zasiłkami celowymi. Otrzymuje również z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych "świadczenie pieniężne" o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Powyższe świadczenie jest nie wliczane do dochodu zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 5a ustawy o pomocy społecznej. Jednakże posiadanie w/w świadczenia realnie poprawia sytuację Strony, jest zasobem własnym. Klient składając oświadczenie pod odpowiedzialnością karną podaje nie prawdziwą wysokość tego świadczenia czyli składa fałszywe oświadczenia.

Czy w tej sytuacji należy zawiadomić prokuraturę o składaniu fałszywych oświadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX