Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Pioterczak Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2010 r.

PYTANIE

Spółka X na podstawie umowy o roboty budowlane wykonywała dla Spółki Y prace. Umowa przewidywała, że Spółka Y z każdej wystawionej faktury zapłaci 10% mniej, a zatrzymana kwota będzie kaucją na poczet ewentualnych napraw gwarancyjnych. Tak też się stało - umowa została w całości zrealizowana, co potwierdzają protokoły odbioru. Spółka X wystawiła faktury, a Spółka Y zapłaciła je zatrzymując 10% kaucji (zgodnie z umową).

Na tym etapie podpisano kolejną umowę, która przenosiła ogół praw i obowiązków wynikających z umowy ze Spółki X na Spółkę W. W praktyce oznacza to, że wykonanie i koszty wszelkich napraw gwarancyjnych w zakończonej inwestycji obciążać będą Spółkę W, a po zakończeniu okresu gwarancji Spółka Y przeleje pozostałą kwotę kaucji na rachunek bankowy Spółki W. Spółka X od dnia podpisania umowy nie wykonuje już żadnych prac ani nie ponosi odpowiedzialności.

Jak w takiej sytuacji powinna zachować się Spółka W?

W jakim momencie można zaliczać w koszty podatkowe koszty wykonywanych na bieżąco na rzecz Spółki Y napraw gwarancyjnych (robocizna i materiały)?

W jakim momencie należy zaliczyć w przychód podatkowy należne kaucje, które Spółka Y jest zobowiązana zwrócić na rachunek bankowy Spółki W za dwa lata (po zakończeniu okresu gwarancji)?

Wszystkie Spółki w pytaniu to osoby prawne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację