Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 marca 2015 r. fundacja jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu 25 kwietnia miało się odbyć sympozjum lekarskie, którego organizatorem była fundacja. Do sympozjum ostatecznie nie doszło z przyczyn nieleżących po stronie fundacji. Pozyskano jednak sponsorów, a umowy sponsorskie zostały podpisane w styczniu. Na prośbę sponsorów zostały wystawione faktury zaliczkowe w styczniu (zapłacone w lutym) i w lutym, które miały być zapłacone w lutym, a faktycznie zostały zapłacone 2 marca 2015 r. Na fakturze nie został naliczony VAT, ponieważ w chwili jej wystawienia fundacja nie była jeszcze podatnikiem VAT.

Czy należy dokonać korekty ostatniej faktury zaliczkowej (zapłaconej w marcu) i naliczyć VAT?

Na 30 dni przed datą sympozjum fundacja zaprzestała wystawiać dla uczestników sympozjum faktury zaliczkowe, a rozpoczęła wystawiać faktury ostateczne z określoną data sprzedaży 25 kwietnia 2015 r.

W którym miesiącu należało rozliczyć VAT z faktur zapłaconych w marcu, a w którym z faktur zapłaconych w kwietniu 2015 r.?

Sympozjum ostatecznie się nie odbyło i zostało przeniesione na listopad.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?