W jaki sposób i na jakiej podstawie można przejąć mienie które zostało pominięte w postępowaniu likwidacyjnym przez likwidatora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób i na jakiej podstawie można przejąć mienie, które zostało pominięte w postępowaniu likwidacyjnym przez likwidatora, w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu należącego do gminy(która widnieje w księdze wieczystej), po zlikwidowanej spółdzielni, której likwidacja miała miejsce przed wejściem w życie ustawy o KRS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access