Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2012 r.

PYTANIE

Na jakim koncie należy zaewidencjonować wydatek z tytułu dofinansowania do samochodu dla Policji?

Należność została przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi. W budżecie zaplanowano wydatek na ten cel w rozdziale 75404 paragraf 6170. Zgodnie z klasyfikacją budżetową paragraf 617 obejmuje Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zaliczany jest do grupy wydatków majątkowych. W Urzędzie Miasta nie będzie jednak z tego tytułu utworzonego środka trwałego.

Czy powinien być on zaewidencjonowany jako wydatek inwestycyjny na koncie Wn 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje), czy jako dotacja na koncie 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?