Kto powinien rozliczyć VAT od usług budowlanych, świadczonych przez firmę niemiecką, na terenie Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Firma niemiecka (budownictwo) zarejestrowana od dnia 1 marca 2016 r. w Polsce jako podatnik VAT polskiego, ale nieposiadająca siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP wykonuje usługi budowlane na rzecz odbiorcy polskiego na terytorium Polski.

Kto rozlicza VAT od tych usług - polski usługobiorca, czy niemiecki usługodawca?

Jak należy udokumentować świadczone usługi - rachunki były wystawiane w marcu i sierpniu 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access