Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Czyż Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2005 r.

PYTANIE

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji gdy wysokość wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy (osobie fizycznej wykonującej zlecenie osobiście) była ustalona i zasądzona wyrokiem sądu arbitrażowego?

Umowa, zawarta w 2000 r., zdaniem zleceniodawcy nie została wykonana, więc odmówił zapłaty. Zleceniobiorca zwrócił się z pozwem do sądu arbitrażowego (strony taki ustaliły w umowie jako właściwy do rozstrzygania sporów) i po 2 latach zapadł wyrok ustalający wynagrodzenie (niższe niż strony określiły w umowie) plus zwrot kosztów procesu. Zleceniobiorca dokonując wypłaty z ww. wyroku uznał się za płatnika i potrącił podatek, dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz potrącił składkę ZUS w dniu wypłaty. Kwota wynagrodzenia powiększona została o odsetki i ta kwota była podstawą do potrąceń podatku i składek. Pełnomocnik zleceniobiorcy twierdzi że zleceniodawca nie jest uprawniony do tego typu potrąceń, bo kwotę wynagrodzenia ustalił sąd.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?