Kiedy w przypadku leasingu (traktowanego jako dostawa towarów) powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Zawarliśmy umowę leasingu finansowego w listopadzie 2005 r. (rachunkowo oraz podatkowo, jesteśmy stroną korzystającą), następnie otrzymaliśmy fakturę, w której VAT został naliczony od całego obrotu (podstawy opodatkowania), tzn. od opłaty wstępnej, części kapitałowej, części odsetkowej, wartości wykupu.

Czy z momentem otrzymania faktury możemy odliczyć w całości VAT? Jeśli nie możemy odliczyć VAT z momentem otrzymania faktury to z jakim momentem można tego dokonać (np. po zakończeniu umowy i wykupie przedmiotu leasingu)? Na podstawie jakich dokumentów oraz jakiego przepisu będzie nam przysługiwało prawo do odliczenia? Czy są jakieś stanowiska ministerialne (MF) oraz urzędu skarbowego w tej kwestii?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access