Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie skutki podatkowe rodzi faktura wystawiona na dopłatę do szkolenia organizowanego w ramach dotacji unijnych jako pomoc publiczna?

Firma otrzymująca dotację organizuje szkolenia. Częściową odpłatność ponoszą osoby szkolące się, a kwota dopłaty jest wyliczana wg umowy o dotację unijną. Na te wpłaty są wystawiane faktury VAT z VAT-em zwolnionym. Dopłaty są traktowane jako wkład prywatny z tytułu udzielonej pomocy publicznej. Wpłaty są gromadzone na koncie pomocy publicznej i stamtąd wydawane na koszty projektu objęte pomocą publiczną - cała kwota musi być wydana. Kwota dotacji plus wpłaty od szkolących się pokrywają koszty kwalifikowane projektu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?